OZETOKURA FREESKI OPEN SLOPESTYLE 2018リザルト

http://freeski.sakura.ne.jp/ozfo/20180304%20FIS%20FREESKI%20%20SS.pdf